FAQ

NdonjePyetje?

Të gjitha informacionet në lidhje me shërbimin tonë dhe përgjigjet për pyetjet e bëra shpesh mund të gjenden në këtë faqe!

1. Çfarë lloj ndihme mjekësore ofrohet nga TeleMed?

Tele Med ofron kujdes të përgjithshëm mjekësor për të rriturit dhe fëmijët. Përfshirë recetat mjekësore; mendim i dytë dhe vaksinimi.

2. Sa shpesh mund të flas me një mjek?

Ju mund të flisni me një mjek sa herë të dëshironi.

3. A ka ndonjë kufizim në kohëzgjatjen e një konsultimi?

Kohëzgjatja e konsultimit tuaj me mjekun nuk është e kufizuar. Diagnostifikimet e sakta dhe këshillat e mira janë shumë të rëndësishme për ne.

4. A mund të telefonoj në emër të fëmijëve të mi?

Patjeter që po.

5. A mund të jepet rekomandim?

Fatkeqësisht TeleMed aktualisht nuk mund të lëshojë rekomandime. Megjithatë; ky funksion do të jetë i disponueshëm së shpejti.

6. A punon TeleDoc jashtë vendit?

TeleDoc punon jashtë vendit ; megjithëse është e rëndësishme të keni një lidhje interneti të qëndrueshme (3G 4G ose 5G). Kujdes: Mund të keni tarifa shtesë të roaming.

7. A duhet të paguaj për konsultën?

Të gjitha konsultat me mjek të përgjithshëm paguhen online para se të bëni prenotimin.

8. A janë të dhënat e mia të sigurta?

Të dhënat tuaja janë të sigurta tek ne sepse sistemi ynë kodon të dhënat tuaja dhe transmetimin video në mënyrë të tillë që vetëm ju dhe mjeku të keni akses në to. Më shumë informacion mund të gjendet në faqen tonë të dedikuar për Mbrojtjen & Sigurinë e të Dhënave.

9. A janë regjistruar konsultimet e mia?

Jo , nuk janë të regjistruara për efekt privatësie.