Muzika mund të jetë një “mik” për trurin duke e ndihmuar atë me Parkinsonin dhe Alzheimerin

Muzika mund të jetë një “mik” për trurin duke e ndihmuar atë me Parkinsonin dhe Alzheimerin

Disa kërkime shkencore kanë konfirmuar fuqinë e jashtëzakonshme të muzikës në funksionet e trurit. Në fakt, është një ilaç i vërtetë për shëndetin, që ka fuqi të madhe terapeutike kundër sëmundjeve të ndryshme. Përdoret, në fakt, për: çrregullime të humorit, shqetësime mendore, depresion, por edhe për mangësi në lexim dhe mësim. Përveç kësaj, përdoret si mjet terapeutik për autizmin, demencën dhe sëmundjet neurodegjenerative. Në veçanti, ja se si muzika mund të jetë një mik për trurin, duke e ndihmuar atë të luftojë Parkinsonin dhe Alzheimerin. Eshtë zbuluar se përmirëson gjendjen shpirtërore dhe stimulon kujtesën e këtyre pacientëve, duke bërë që kujtimet e tyre personale të ringjallen. Prandaj, ajo forcon identitetin e tyre dhe ndjenjën e orientimit në hapësirë-kohë. Më konkretisht, praktika e muzikës, si një hobi dhe si një terapi (terapi muzikore), ju lejon të forconi rezervën njohëse. Kjo e fundit është bagazhi i funksionit të trurit që kontraston zhvillimin e demencave.

Ja se si muzika mund të jetë një mik për trurin duke e ndihmuar atë të luftojë Parkinson dhe Alzheimer

Tani ka studime të panumërta që dëshmojnë fuqinë terapeutike të notave muzikore. Në fakt, të luash një instrument muzikor mbron kundër demencës, duke rezultuar në një ulje të shanseve për ta zhvilluar atë. Gjithashtu, në pacientët me Parkinson, çiftimi i hapave me muzikë optimiste çon në përmirësime motorike afatgjata. Mendoni për një ecje më të shpejtë, të karakterizuar nga hapa më të gjatë dhe më të sigurt. Në të vërtetë, edhe në pacientët që kanë pësuar dëmtime motorike, terapia muzikore ka dhënë rezultate të shkëlqyera përsa i përket rehabilitimit. Por si do të ndikonte muzika në tru? Në një kuptim të dyfishtë. Përmes mekanizmave të trurit të nxitura nga notat dhe përmes stërvitjes së muskujve të lidhur me lëvizjen ritmike. Disa kërkime kanë demonstruar efikasitetin e të kënduarit edhe në shërimin e pacientëve që vuajnë nga afazia (problem i të folurit për shkak të goditjes në tru). E njëjta gjë është e vërtetë në rastin e Parkinsonit dhe në trajtimin e belbëzimit dhe çrregullimeve të të folurit.

Si ndikon muzika te pacientët me Alzheimer dhe Parkinson?

Siç tregohet, muzika mund të bëhet një terapi efektive kundër sëmundjeve neurologjike, të tilla si Alzheimer dhe Parkinson. Në të parën, për shembull, ajo demonstroi aftësinë për të përmirësuar aktivitetet funksionale dhe simptomat e sjelljes së demencës. Në të dytën, ushtrimet me zë, këndim koral dhe lëvizje të trupit prodhuan efekte të dobishme në bradikinezinë (ngadalësia në lëvizje). Përmirësime të ndjeshme gjenden gjithashtu në sferën emocionale dhe në kryerjen e aktiviteteve të përditshme. Në fund të fundit, eksperimenti i përbërë nga përdorimi i muzikës si terapi ishte shumë inkurajues. Suksesi është i dukshëm në aftësinë e terapisë jo vetëm për të kompensuar deficitet e pacientëve. Mbi të gjitha, në fakt, ajo rikuperon dhe thekson aftësitë e qe ende jane te njeriu.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.